VÄKKEÄ-hanke

VÄKKEÄ - Välityömarkkioiden kehittämishanke 1.3.2019-31.12.2019 ja mahdollisuus hankkeen jatkumiselle 31.8.2020 saakka

Hanke on Te-hallinnon rahoittama hanke. Hankkeessa luodaan toimintamalli ja rakenteet palvelukokonaisuuksista välityömarkkinoille, joiden avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät työllistämään pitkäaikaistyöttömiä sekä ohjaamaan ja valmentamaan heitä työmarkkinoilla oleviin tehtäviin ja koulutuksiin.

 

VÄKKEÄ

Välityömarkkinoiden kehittämishanke

 

Väkkeä on työllisyyspoliittinen hanke, joka on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille työikäisille työnhakijoille. Tavoitteena Väkkeä-hankkeessa on ehkäistä työttömyyden jatkumista. Hanke tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä matalan kynnyksen työpaikkoihin: yhdistyksiin tai järjestöihin.

                                                                                                                                                      Väkkeä-hankkeessa luodaan alueellista toimintamallia ja rakenteita, jotka mahdollistavat työnhakijoita työllistymään palkkatuella tai työkokeilun kautta eri työtehtäviin kolmannella sektorilla. Työtehtävien lisäksi palkkatuella tai työkokeilussa olevat henkilöt osallistuvat yksilöohjaukseen ja / tai ryhmäohjaukseen. Hankkeen toiminnassa etsitään ratkaisuja työllisyyden esteiden poistamiseksi ja ohjataan henkilöitä oikeiden palvelujen piiriin. Yksilöohjaaja ja työhönvalmentaja laativat osallistujan kanssa yhdessä suunnitelman jatkotoimenpiteistä, esim. työllistyminen, kuntoutus, koulutus tai oppisopimuskoulutus.

Hankkeeseen osallistuville tarjotaan mahdollisuus osallistua työelämävalmiuksia parantaviin lyhytkoulutuksiin, mm. työturvallisuuskortti, ensiapukoulutus, tieturvakortti, tulityökortti tai hygieniapassi.

 

Hankkeen avulla tuetaan työllistäviä kolmannen sektorin toimijoita palkkatukien hakemisessa, työllistämiseen ja palkkaamiseen liittyvissä tehtävissä sekä koulutetaan esimiehiä esimiestaitoihin sekä työyhteisöjen kehittämistehtäviin.

Projektipäällikkö Annikki Hyttinen

Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi

044 3527 925

annikki.hyttinen@4h.fi

 

Työhönvalmentaja Eija Kemppainen

Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Kuhmo

ja Sotkamo

044 7799 483

eija.kemppainen@4h.fi

 

Työhönvalmentaja Helena Leinonen

Paltamo, Puolanka, Sotkamo ja Kuhmo

044 7511 518

helena.leinonen@4h.fi

 

Yksilöohjaaja Hanna-Leena Keränen

Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi

044 7416 161

hanna-leena.keranen@4h.fi