Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa.

 

Opinnollistamisen avulla työntekijän ammatillinen osaaminen dokumentoidaan osaamistodistukseen, joka on laajennettu työtodistus ja kertoo jatkossa sinulle työtä tehdessä kertyneestä ammatillisesta osaamisestasi hakiessasi töitä. Osaamistodistus voidaan lukea myös hyväksi opinnoissa, mikä lyhentää opiskeluaikaa. Opinnollistamispolkusi voi johtaa myös ammatillisen tutkinnon osan suoritukseen näyttöjen kautta. Ristijärven 4H-yhdistys käyttää osaamistodistusten laadintaan PAIKKO- työkalua, joka on digitaalinen osaamisen tunnistamisen järjestelmä.

Ristijärven 4H-yhdistyksessä tunnistetut oppimisympäristöt:

Hyrynsalmen kierrätysmyymälä

Liiketoiminnan perustutkinto: https://www.paikko.fi/raportit/ristijarven-4h-yhdistys-hyrynsalmen-kierratysmyymala/ 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-yhdistys-hyrynsalmen-kierratysmyymala-2/

Yhteiset tutkinnon osat:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-yhdistys-hyrynsalmen-kierratysmyymala/

Hyrynsalmen nuorisotalo

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto:https://www.paikko.fi/raportit/ristijarven-4h-yhdistys-hyrynsalmen-nuorisotalo/

Paltamon kierrätysmyymälä

Yhteiset tutkinnon

osat: https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-paltamon-kierratysmyymala/ 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto:https://www.paikko.fi/raportit/ristijarven-4h-yhdistys-paltamon-kierratysmyymala-2/

Liiketoiminnan perustutkinto:https://www.paikko.fi/raportit/ristijarven-4h-yhdistys-paltamon-kierratysmyymala/

 

Puolangan kierrätysmyymälä

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/puolangan-kierratysmyymala-2/

Yhteiset tutkinnon osat:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/puolangan-kierratysmyymala/

Liiketoiminnan perustutkinto:https://www.paikko.fi/raportit/puolangan-kierratysmyymala/

Ristijärven kierrätysmyymälä

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-yhdistys-3/

Yhteiset tutkinnon osat:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-yhdistys-2/

Liiketoiminnan perustutkinto:https://www.paikko.fi/raportit/ristijarven-4h-yhdistys-2/

Ristijärven Nuokkari

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto:https://www.paikko.fi/raportit/ristijarven-4h-yhdistys/

Ristijärven 4H-yhdistys

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-yhdistys/

Puutarha-alan perustutkinto:https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/ristijarven-4h-yhdistys-4/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠